Sarpur fyrir ‘Íbúasamtökin’ flokkur

Athugasemdafrestur til 20 febrúar

febrúar 10th, 2017

Bæjarstjórn Kópavogs hefur auglýst skipulagslýsingu til undirbúnings breytingar á aðalskipulagi Kópavogs.

Breytingin varðar landið á kolli Nónhæðar.

> Nú er landið ætlað fyrir samfélagsþjónustu og opin svæði.
> Í skipulagslýsingunni er tillaga um íbúðabyggð í stað samfélagsþjónustu.
> Gert er ráð fyrir allt að 140 íbúðum í fjölbýlishúsum 2, 3, 4 og 5 hæðir.

null

119 íbúðir eru í 10 þriggja hæða fjölbýlishúsum við Arnarsmára. Byggðamynstur næst kolli Nónhæðar er lágreist byggð
einnar eða tveggja hæða húsa. Áhrif umferðar frá íbúðum á svæðinu eru mest þegar hún bætist við á tímum hámarks-
umferðar vegna ferða íbúa til og frá vinnu, fjögurra ferða vegna hvers barns sem ekið er í leikskólann auk ferða til og frá bensínafgreiðslu og gistiheimilis efst í Nónhæð.

 

Athugasemdafrestur er til kl 15:00, mánudaginn 20 febrúar

Íbúar í Nónhæð sem vilja senda athugasemdir eða ábendingar við Skipulagslýsingu til undirbúnings breytingar á aðalskipulagi Kópavogs geta sent þær

… á tölvupóstfangið skipulag@kopavogur.is

… eða í bréfi til Skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi

… með nafni og heimilisfangi sendanda

fyrir klukkan 15:00, mánudaginn 20. febrúar.

 

Ef þú vilt getur þú haft sem fyrirmynd athugasemd eða ábendingu sem þú sérð hér fyrir neðan eða afritað hana og límt inn í skjal eða tölvupóst.

 

Dæmi um athugasemd eða ábendingu:

Undirritaður er andvígur því að landnotkun aðalskipulags verði breytt til að unnt verði að reisa þar íbúðabyggð í líkingu við þá sem kynnt er í „Nónhæð Breytingar á aðalskipulagi – Lýsing á skipulagsverkefni á kolli Nónhæðar“.

Undirritaður er andvígur því að landnotkun aðalskipulags verði breytt til að unnt verði að reisa þar íbúðabyggð heldur lögð áhersla á að þar verði reist mannvirki sem henta fyrir samfélagsþjónustu og hafa svipað flatarmál og umferð eins og fyrirheit eru um í Skipulagsskilmálum fyrir Nónhæð.

Undirritaður leggur til að landnotkun á kolli Nónhæðar verði ekki breytt nema tryggt sé að hæð húsa fari ekki yfir þrjár hæðir, hæð í landi ekki meiri en sem nemur einni einni íbúðarhæð yfir raðhúsum við Foldarsmára og fjöldi íbúða verði ekki meiri en svo að Smárahvammsvegur anni allri umferð til og frá byggðinni.


Undirritaður leggur til að landnotkun á kolli Nónhæðar verði ekki breytt nema byggðamynstur taki mið af raðhúsum og tvíbýlishúsum í næsta nágrenni, að tryggt sé að opið svæði að minnsta kosti 65 metra breytt frá lóðarmörkum aðliggjandi húsa að næsta mannvirki (þ.m.t. umferðarmannvirki) og tryggt sé að öll umferð til og frá byggðinni fari um Smárahvammsveg.

Kynningarefni sem Skipulagsstjóri sýndi á kynningarfundi 9. febrúar

Fundur í Smáraskóla

febrúar 6th, 2017

Kynningarfundur

Kynningarfundur vegna fyrirhugaðra breytingar á aðalskipulagi á kolli Nónhæðar verður haldinn í Smáraskóla fimmtudaginn 9. febrúar kl. 17.00.

Þau sem sem telja sig eiga hagsmuna að gæta eru hvött til að kynna sér lýsinguna og mæta á fundinn.

Vakin er athygli á því að nú stendur yfir í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 kynning á lýsingu vegna fyrirhugaðrar aðalskipulagsbreytingar á kolli Nónhæðar. Svæðið sem skipulagslýsingin nær til afmarkast af Arnarnesvegi í suður, Smárahvammsvegi í austur, lóðarmörkum húsa sunnan Foldarsmára í norður og húsagötu að Arnarsmára 32 og 34 (leikskóli) í vestur. Stærð skipulagssvæðisins er tæplega 31.000 m2 að flatarmáli þar af um 27.500 m2 lands í einkaeign.

Í lýsingunni koma m.a. fram áherslur bæjaryfirvalda við fyrirhugaða breytingu á aðalskipulagi bæjarins á ofangreindu svæði þar sem landnotkun svæðisins breytist úr samfélagsþjónustu og opnu svæði í íbúðarbyggð með um 140 íbúðum og opnu svæði sem nýtast mun almenningi til leikja og útiveru. Í lýsingunni koma jafnframt fram upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu, fyrirhugað skipulagsferli svo og um kynningu og samráð.

Bæjarstjórn samþykkir að auglýsa

janúar 12th, 2017

Á fundi Bæjarstjórnar Kópavogs, þriðjudaginn 10. desember 2017, var samþykkt tillaga skipulags- og byggingardeildar að skipulagslýsingu fyrir breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs sem gerir kleift að reisa íbúðarbyggð og gera opið svæði á kolli Nónhæðar.
Fylgist vel með auglýsingu í blöðum og á vefnum kopavogur.is

Úr fundargerð bæjarstjórnar

Auglýsingin er er lögð fram með tilvísan í 1. málsgrein 30. greinar Skipulagslaga nr. 123/2010

Opin svæði er skilgreint í grein 6.2. Stefna um landnotkun í Skipulagsreglugerð 90/2013

Nýtt deiliskipulag sunnan Smáralindar

ágúst 27th, 2015

Tillaga að deiliskipulagi er nú komin fram vegna svæðisins sunnan Smáralindar, þar sem nú er bílaþvottur og bílastæði, auk þeirra bílastæðin við Smáralind sem eru næst heilsugæslunni og Debenhams.
Gert er ráð fyrir 14 hæða turni gegnt Gullsmáraturnunm og svo lægri byggð þar fyrir ofan í fjölbýli. Samtals er gert ráð fyrir 620 íbúðum á svæðinu.
Endilega skoðið þetta.

Facebook-hópur íbúa í Smárahverfi

júlí 24th, 2014

Þar sem flestallir hafa fært sig yfir á Facebook er ekki úr vegi að hafa þar grúppu sem er fyrir íbúa Smárahverfis.

Grúppan er fyrst og fremst ætluð fyrir fréttir sem tengjast hverfinu, skólanum og svona því sem maður rekst á á förnum vegi og ætti að koma á réttan stað.

Endilega gangið í grúppuna ef þið hafið áhuga á því og bjóðið öðrum íbúum hverfisins.

Hverfisáætlun Smárahverfis í vinnslu

maí 23rd, 2014

Í lok árs 2013 var ný hverfisskipan Kópavogs samþykkt, þar er að finna hverfin Kársnes, Digranes, Smárann, Fífuhvamm og Vatnsenda.

Smárinn er fyrsta hverfið sem fer í gegnum hverfisáætlun og beðið er um athugasemdir íbúa. Hægt er að skoða núverandi stöðu á síðunni um Smárann og í valmyndinni vinstra megin er hægt að senda inn ábendingar.

Samkvæmt nýsamþykktu aðalskipulagi Kópavogs til ársins 2024 er Nónhæðin áfram óbyggt svæði. Breytingar hafa hins vegar orðið sunnan Smáralindar þar sem á að rísa blönduð byggð verslunar og fjölbýlishúsa (allt að 500 íbúðir) ásamt almenningsgarði og menningarstofnun í miðju hans.

Við hvetjum alla til að taka þátt í þessu ferli.

 

Stjórn Betri Nónhæðar

Dreifibréf vegna tillögu að aðalskipulagi

janúar 28th, 2013

Stjórn Betri Nónhæðar dreifði sunnudaginn 27. janúar 2013 neðangreindu dreifibréfi í allar íbúðir Smárahverfis ofan Fífuhvammsvegar þar sem athugasemdir eru gerðar við tillögu að aðalskipulagi.

Bréfið er hægt að prenta út hér af vefnum sömuleiðis, undirrita og senda inn fyrir 3. febrúar næstkomandi. Einnig er hægt að gera eigin athugasemdir og skila inn.

Skjöl:

 

Athugasemdum skal skilað til:

Skipulagsstjóri
Birgir H. Sigurðsson
Fannborg 2
200 Kópavogur

eða í tölvutæki formi til skipulag@kopavogur.is eða birgir@kopavogur.is

Fundur vegna aðalskipulags

janúar 16th, 2013

Fimmtudaginn 17. janúar 2013 er fundur í Hörðuvallaskóla klukkan 17:00 um tillögu að nýju aðalskipulagi Kópavogs.

Þar verður byggt á Nónhæð á núverandi óræktarsvæði (Bahá-ía svæðið) og auk þess verður núverandi grænu svæði sem inniheldur fótboltavöll, körfuboltaspjald og öruggustu sleðabrekku hverfisins fórnað fyrir fjölbýlishús (sjá rauðan hring á myndinni).

Við hvetjum fólk til að mæta og segja skoðun sína á þessum breytingum.

Stjórn Betri Nónhæðar

Breytingar á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024

nóvember 11th, 2012

Nú er áríðandi að allir kynni sér hvað fellst í breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024.

Vil vekja athygli á að í drögum sem kynnt voru á fundi í Hörðuvallaskóla 1.nóv sl. Þar er m.a. gert ráð fyrir „breyttri landnotkun á Nónhæð svo hægt sé að gera þar íbúðabyggð“.  Sjá nýjustu útgáfu skipulagsyfvalda í viðhengi og er rétt að geta þess að stjórn íbúasamtakanna hefur ekki séð þetta áður.  Vek athygli á grein í Kópavogsblaðinu sem barst okkur fimmtudaginn  9. Nóv  um fundinn.    Einnig benda á heimasíðu Kópavogs vegna þessa.  Skipulagsyfirvöld óska eftir tillögum eða athugasemdum fyrir 15. nóvember nk. 

Hér er kynningin:         Kynning í Hörðuvallaskóla (PDF

Nú hafa verið fundir með hverfaráðum.  Það fást engin svör um hverjir eru í þessum hverfaráðum.   Notast er við slembiúrtak úr þjóðskrá en eftir því sem næst verður komist er ennþá verið að hringja í fólk útaf þessu svo það er undarlegt að hægt sé að halda fundi í október ef ekki var búið að ná í fólk.  Tillaga um hverfaráð kom fyrst fram 1. Mars 2012  Íbúasamtök eru ekki aðilar að þessum hverfaráðum.  10 manns eiga að vera í Hverfaráði Smárans en samtals 80 manns í fimm hverfum.

Fundargerð frá fundi með hverfaráði Smára. Smarans-fundur-8.-okt-2012       Stjórn Íbúasamtakanna Betri Nónhæð hefur ekki fengið kynningu á þessum breytingum sem ræddar voru á þessum fundi.

 Hér er svo síða Kópavogsbæjar og þar eru fundargerðir annarra funda. http://www.kopavogur.is/thjonusta/umhverfi-og-skipulag/skipulagsmal/endurskodun-adalskipulags-og-stadardagskrar-21/

Einnig eru fyrirhugaðar breytingar á svæðinu sunnan Smáralindar þar sem þvottastöðin er nú og gert er ráð fyrir blandaðri byggð íbúða, verslunar og þjónustu.  Þessar breytingar skipta okkur einnig miklu máli.

Endilega skoðið þetta vandlega því þessar breytingar skipta okkur öll máli.  Það er áríðandi að þið sendið ykkar tillögur og/eða athugasemdir t.d. með tölvupósti á birgir@kopavogur.is eðaskipulag@kopavogur.is

Guðrún Benediktsdóttir

Formaður íbúasamtakanna Betri Nónhæð

Sími 897 2058

gudrunben@simnet.is

Samráðsfundur í Lindaskóla

október 31st, 2011

Stjórn Íbúasamtakanna mætti í Lindaskóla þann 27. október til fundar við fulltrúa úr skipulagsnefnd bæjarins, embættismenn og aðra fulltrúa íbúasamtaka í Kópavogi. Þetta var samráðsfundur vegna nýs aðalskipulags þar sem fulltrúar íbúasamtakanna komu á framfæri hvað þau teldu vera kosti, galla og tækifæri fyrir Kópavog næstu 20 árin.

Slíkir samráðsfundir munu verða fleiri með öðrum aðilum, starfsmönnum bæjarins, hagsmunasamtökum og fleirum.